9 juli 2012 | In het nieuws

Rapport Participatiecentrum

Sinds de opening van het ‘Participatiecentrum’ in Leiden, het centrum waar uitkeringsgerechtigden na aanvraag van een uitkering aan het werk moeten, zijn er klachten binnengekomen bij de SP Hulpdienst en de PvdA. Naar aanleiding van deze klachten hebben de SP en de PvdA besloten een gezamenlijk meldpunt te openen.

In deze uitzending van Unity TV wordt het rapport het rapport door Robert-Jan van Ette en Louk Rademaker aan wethouder De Haan overhandigd (vanaf 12:20).

Klik op de link rechts om het rapport te downloaden (pdf). 

14 Reacties op dit artikel | Laatste reactie: 10 augustus 2012 - 22:29

R. Dentener | 10 juli 2012 - 13:11 | Link

Triest en heel bedroevend dat men denkt burgers op deze wijze arbeidsperspectief te kunnen bieden. Verbazen doet het mij echter niks, men lijkt bij het CDA tegenwoordig op wel meer fronten de weg volledig kwijt te zijn geraakt:

http://bit.ly/NmnZmM

Onbevredigend ook, zoals in de conclusies van het rapport terecht wordt weergegeven, dat als je in de gemeenteraad het kader vastlegt en de politieke doelstellingen definieert voor zo’n participatiecentrum er vervolgens volledig anders praktisch invulling aan wordt gegeven in de uitvoering.
Werkwijze is trouwens ook niet in lijn met de aanbevelingen die de Raad voor Werk en Inkomen de afgelopen jaren meermaals heeft gedaan met de zogenaamde VWNW-(van werk naar werk)-aanpak en waarbij individuele (om)scholingstrajecten kunnen worden ingezet om langdurige werkloosheid te voorkomen. Hoe lang gaan we nog door in Nederland met het weggooien van geld aan dit soort onzin als reintegratiebureaus, centra met afschrikkingscomponenten en ‘werkcoaches’ die eigenlijk ook niet weten waarmee ze bezig zijn, afgezien dan van het garanderen van hun eigen baan? Misschien moet het oude arbeidsbureau maar gewoon terugkomen met ervaren hrm-mensen uit het bedrijfsleven die echt weten hoe je vraag en aanbod matcht op de arbeidsmarkt. Er zijn sinds 2000 al genoeg miljarden euros weggespoeld in dit circuit die ook in bijvoorbeeld nuttige omscholingstrajecten hadden kunnen worden gestoken.

een Leids burger | 10 juli 2012 - 19:42 | Link

Het rapport bevestigt eigenlijk alleen maar wat reeds eerder gezegd was: http://www.leiden.pvda.nl/nieuws/nieuws_item/t/in_leiden_gaan_we_fatsoenlijk_met_mensen_met_een_uitkering_om#r_32556

Voor behalen van een startkwalificatie of omscholing is waarschijnlijk nu geen geld meer. En de reïntegratiebureau's hielden vooral zichzelf aan 't werk......
Werkgevers kijken of iemand geschikt is voor de gevraagde functie. Sponjes bij DZB inpakken en meer van dergelijke onbenullige werkzaamheden dragen daar meestal niet toe bij. Dat helpt mensen niet duurzaam aan het werk. Er zou minstens perspectief moeten zijn op iets beters en op een fatsoenlijke betaalde baan.

DE vraag is natuurlijk wat het college(de wethouder Werk & Inkomen) en de gemeenteraad met dit rapport nu concreet gaan doen. Maar gezien de reactie van de wethouder in het interview verwacht ik maar weinig echte veranderingen: Het participatiecentrum is blijkbaar óók bedoeld om mensen ertoe te bewegen hun uitkeringsaanvraag te heroverwegen (lees:alsnog in te trekken.)

Jan van Rongen | 10 juli 2012 - 19:54 | Link

In de bijlage staat iets wat mij verbijstert.

"Uit de toelichting van wethouder De Haan bleek verder dat het Participatiecentrum drie doelstellingen heeft:
• Ten eerste moet het Participatiecentrum een afschrikkende werking hebben op mensen die een uitkeringsaanvraag willen doen (poortwachtersfunctie);
--
• Ten slot is het doel om ‘werkritme’ op te doen of te behouden."

Volgens mij is bijstand een recht en geen gunst - en in verreweg de meeste gevallen hebben mensen geen enkele andere keus dan om een uitkering te vragen. Dus een "poortwachterfunctie" hoort hier helemaal niet.

Als iemand na 30 jaar werk vanwege de crisis is ontslagen, dan via de WW in de bijstand beland is, is deze houding toch alleen maar uitermate onbeschoft? Zo iemand heeft toch meer dan voldoende aan de bijstand van anderen bijgedragen?

Als je aan dertig man/vrouw leiding hebt gegeven of als je als ZZP-er niet meer aan de bak komt, dan is het toch van de zotte dat je weer werkervaring moet opdoen met het plakken van zakjes?

Ik begrijp echt niet dat de gemeenteraad dit soort uitspraken laat passeren. Een motie van afkeuring, treurnis of wantrouwen zou gepast geweest zijn.

Er lijkt inmiddels een mentaliteit te heersen dat mensen die uit de boot vallen of anderszins pech hebben het volledig aan zich zelf te danken hebben. Ik hoop dat SP en PvdA hier veel stelliger stelling tegen nemen.

De verhalen over fraudeurs komen dan weer boven. Maar als er fraude is, dan moet je de fraudeurs bestrijden, niet de hele groep. Zie ook het PGB.

een Leids burger | 10 juli 2012 - 20:37 | Link

"Ik begrijp echt niet dat de gemeenteraad dit soort uitspraken laat passeren."
typte heer J.van Rongen. De drijfveer zal wel geld zijn: immers hoe minder mensen in de bijstand hoe minder uitgaven.

En voor lagere uitgaven is blijkbaar veel geoorloofd. Het doel heiligt de middelen schijnbaar....Inderdaad schandalig!

Jan van Rongen | 10 juli 2012 - 20:42 | Link

@ELB: ik schreef nog wel meer.

"Ik hoop dat SP en PvdA hier veel stelliger stelling tegen nemen."

Max de Jong | 12 juli 2012 - 18:01 | Link

Een flink aantal werklozen wordt gedwongen in het Leidse Participatiecentrum te werken. Doorbraak publiceerde al eerder een vijfdelig dossier over dat centrum: over het regime, de dwangarbeiders, de profiteurs, de bobo’s en ons maandenlange onderzoek daarnaar. Onze intensieve campagne begint inmiddels enige vruchten af te werpen. En zo begint het ook duidelijker te worden wie er nou werkelijk geld verdienen aan dit beleid.

Het laatst verschenen artikel hierover is te lezen in onze krant en staat integraal op onze website: http://www.doorbraak.eu/?p=10370

Wie meer wil weten over het systeem van de Leidse dwangarbeid en het Participatiecentrum, vindt ook in de onderstaande artikelen een heleboel - vaak nog nauwelijks bekende - informatie. Doorbraak hoopt met de publicatie van de artikelen bij te dragen aan de sluiting van het Participatiecentrum en aan de afschaffing van de dwangarbeid voor Leidse bijstandgerechtigden.

Deel 1: Het regime
http://www.doorbraak.eu/?p=9870

Deel 2: De dwangarbeiders
http://www.doorbraak.eu/?p=9928

Deel 3: De profiteurs
http://www.doorbraak.eu/?p=9950

Deel 4: De bobo’s
http://www.doorbraak.eu/?p=10029

Deel 5: Het onderzoek
http://www.doorbraak.eu/?p=10050

Wybo Mentink | 13 juli 2012 - 00:02 | Link

Zit in 'Philosophy - A guide through the subject' en je kan zeggen wat je wil maar petje af en een diepe buiging voor de meer dan voorbeeldige inzet van Max de Jong.

Naast Europa, geld en al die andere uberbelangrijke onderwerpen mag arbeid een niet te missen verkiezingsonderwerp zijn voor de komende verkiezingen. De verworpenen der aarde bevinden zich nog dichter bij ons in de buurt dan moreel te verantwoorden is. Er jaarlijks over zingen is een, er iets aan willen doen is vers twee.
En zo maak je als CDA-wethouder dus al lijstduwend een carriere in dat verderfelijke vak dat politiek heet. Mag ik ff een teiltje?

Zie ook 1:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3285658/2012/07/12/Eurozone-heeft-groeiend-leger-jeugdwerklozen-aan-zichzelf-te-danken.dhtml

Zie ook 2:
http://www.telegraaf.nl/mijnbedrijf/12546579/__Tuinbouwers_kiezen_voor_jeugd__.html

E. Meijer | 13 juli 2012 - 15:20 | Link

De wethouder van popmuziek en dwangarbeid gaat gewoon zijn meedogenloze gang, niet gehinderd door ethisch benul of enig respect voor de steeds groter gemaakte doelgroep van het PC. Die bestaat volgens hem en zijn politieke geloofsgenoten namelijk uit frauderende klaplopers, die vernederd en getuchtigd moet worden. Daarna moeten ze murw geslagen en psychisch klaar gemarteld zijn voor een uitbuitingsplaats met behoud van uitkering in het deel van het bedrijfsleven dat geen (fatsoenlijk) loon wil betalen, de economische onderwereld dus.

In de perfide politieke kringen van de wethouder van popmuziek en dwangarbeid en ander gewetenloos rechts volk vindt men bovendien dat dergelijke praktijken een prima afschrikking vormen voor werknemers die menen eisen aan arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te kunnen stellen in tijden van simpel en snel ontslag.

Lekker ouderwets foeteren op rechts, dat lucht op, nietwaar? Maar zo eenvoudig is het niet. Want ook zich links noemende politici prediken de vooroordelen en staan achter vergelijkbare mensonterende praktijken, in te veel gemeenten om op te noemen en niet pas sinds vandaag. Nu kun je je natuurlijk afvragen of deze lieden wel werkelijk sociaal-democratische of socialistische overtuigingen aanhangen en of ze wel eens hebben nagedacht over het een en ander, ook in een wat bredere politieke en maatschappelijke context. Maar toch...

Dat laatste, de "wat bredere politieke en maatschappelijke context", moet vooral niet vergeten worden. Misschien kom ik er nog op terug, misschien ook niet.

R. Dentener | 14 juli 2012 - 13:30 | Link

De wethouder heeft vandaag al een voorschot genomen op twitter en meldt dat hij het niet snapt:

" JanJaapdeHaan: PvdA stelt vraagtekens bij 't oproepen van langdurig werklozen voor reïntegratie-traject... soms volg ik 't ff niet. "

Dat wordt dan moeilijk bij de beantwoording van de door de PvdA en SP-fractie gestelde schriftelijke vragen, die mij alleszins redelijk voorkomen gezien het kader dat men eerder in de raad met wethouder De Haan overeen kwam...

Vreemd trouwens, dat hij de geïnventariseerde klachten uit het rapport bagatelliseert met 'anonieme klachten waar ik niks mee kan'. Heeft men in Leiden dan niks geleerd van de zogenoemde 'Warenhuisaffaire'? Daar werd immers ook in het begin nogal bagatelliserend gedaan over de anonieme klachten die de media bereikten en die uiteindelijk leidden tot een extern onderzoek en de nodige irritatie in de gemeenteraad over het handelen van de politiek verantwoordelijk wethouder. Struisvogelpolitiek is meestal geen goed uitgangspunt voor een politiek verantwoordelijke.

Jan van Rongen | 15 juli 2012 - 00:54 | Link

Langdurig werklozen krijgen volgens mij nog steeds een uitkering van het UWV.

(a) Hoe kan de gemeente aan de namen en adressen komen van langdurig werklozen zonder schending van de privacy-wetgeving?
(b) Wat is de definitie van langdurig werkloos? De maximum uitkeringsduur is 38 maanden. Krijgt de gemeente na 36 maanden al gegevens? Of wanneer dan wel?
(c) Op welke wet of welk recht beroept de gemeente zich om al in de WW-periode mensen op te kunnen roepen?

De wethouder kan het wel niet snappen maar heeft toch echt wel iets uit te leggen.

E. Meijer | 15 juli 2012 - 16:03 | Link

Langdurig werklozen komen bij aanhoudende baanloosheid vanzelf terecht bij het gemeentelijke WWB-loket. In afspraken tussen gemeenten en UWV was (is nog steeds?) sprake van een zogenaamde warme overdracht, waarbij mensen van wie de WW aflopende was door het UWV bij de gemeente werden aangemeld. Het in Leiden nooit van de grond gekomen 'Werkplein' moest dit stroomlijnen. En ja, ook WW'ers hebben te maken met veel plichten en steeds minder rechten.

De vragen van de PvdA- en SP-fracties staan hier:

http://gemeente.leiden.nl/bestuur/schriftelijke-vragen/werk-en-inkomen/#irfaq_1144_c386b

De langdurig werklozen waarover de fracties vragen hebben gesteld behoren tot het 'zittende bestand' van WWB'ers. De 'Beleidsvisie Participatie 2011 – 2014' is trouwens wat minder eenduidig m.b.t. de doelgroep voor de verplichte deelname aan het PC dan PvdA en SP schijnen te denken. Ze hadden vorig jaar natuurlijk kunnen proberen om het per amendement anders te regelen...
Wie had trouwens ooit gedacht dat de SP voor zo'n nota dwangarbeid en vernedering zou kunnen stemmen?

Ook uit 'Bevordering van arbeidsparticipatie in een tijd van bezuinigingen, Beleidsvisie Participatie 2011 – 2014':

"Direct na aanmelding op het werkplein gaat iedere klant verplicht naar het 'Participatiecentrum'.(...) Aan het eind van het traject maken klant en personal coach gezamenlijk een keuze voor een vervolg (...) De klant is verplicht iedere vorm van algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden. (...) Men is verplicht zich aan de analyse te onderwerpen op straffe van verlies van de uitkering."

"Klant"? "Keuze"?

Jan Willem | 30 juli 2012 - 20:19 | Link

Wat vreemd toch dat er tot op heden de leiding, en medewerkers van het participatiecentrum, maar ook de ambtenaren van re-intergratie Leiden geen enkele reactie geven op de klachten die zijn binnengestroomd bij SP en PvdA. Reageer toch eens a.u.b.

E. Meijer | 5 augustus 2012 - 14:20 | Link

En nu? Dit was het?

Jan Willem | 10 augustus 2012 - 22:29 | Link

Ik vrees van wel meneer Meijer, alle klachten weer lekker in de doofpot stoppen. Zo is het altijd toch geweest? Of niet!!!

Nieuws

16 sep | Uit de afdeling

Rode Boekenclub

13 sep | Uit de fractie

Sporten in het Houtkwartier

10 sep | Uit de fractie

Einde aan overlast verkamering

7 sep | Uit de fractie

Leefbaarheid

6 sep | In het nieuws

Rode boekenclub op 11 september

Volledig nieuwsoverzicht RSS